OMS Cello (De Binckhorst) Waterleidingstraat

26 november, 2011

En weer een oms die al werd afgemeld, waardoor we weer terug naar huis konden.