FAQ

20 november, 2011

Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen hebben we hieronder weergegeven. Schroom niet om, als je nog vragen hebt, contact met ons op te nemen.

1. Waar lees ik de rechten en plichten van een vrijwillige brandweerman – vrouw?
We verwijzen je daarvoor graag naar het vrijwilligersreglement.

2. Hoe oud moet ik zijn voor een functie bij de brandweer?
De minimale leeftijd is 18 jaar.

3. Welke lichamelijke eisen worden er gesteld?
Je moet over een goede gezondheid beschikken, een goede conditie hebben en een minimum lengte hebben van 1.65 meter.

4. Is het hebben van hoogte-, engte- of dieptevrees een bezwaar?
Ja. Vooral hoogtevrees is een groot bezwaar.

5. Is het een bezwaar als ik een bril of contactlenzen draag?
Dit hoeft niet altijd een bezwaar te zijn. Het is afhankelijk van het gezichtsvermogen dat bij de keuring wordt vastgesteld.

6. Mag ik een baard dragen?
Nee. Ook te grote bakkebaarden of een snor zijn niet toegestaan bij het gebruik van ademluchtmaskers.

7. Welke karaktereigenschappen zijn van belang?
Gevoel voor orde en netheid, besluitvaardig, moedig zonder roekeloos te zijn, sociaal vaardig, verantwoordelijkheid- en maatschappelijk besef.

8. Welke vooropleiding moet ik hebben om lid te kunnen worden van de vrijwillige brandweer?
Je moet beschikken over vmbo-niveau en beschikken over goede algemene ontwikkeling.

9. Kan ik als vrouw bij de brandweer komen?
Natuurlijk, mits je voldoet aan de algemene eisen.

10. Wat is de taak van een vrijwillige brandweerman – vrouw?
Het meewerken bij het bestrijden en beperken van brand, het beperken van brandgevaar, het beperken en voorkomen van ongevallen bij brand en al hetgeen daar verband mee houdt. Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen en rampen, anders dan bij brand.

11. Speelt het woonadres een rol?
Je werk hoeft niet per se in je woonplaats te zijn. De woning mag niet te ver van de brandweerkazerne liggen.

12. Moet mijn werkgever ook akkoord gaan met mijn aanmelding?
Ja. Want brandweermensen kunnen ook nodig zijn tijdens werkuren.

13. Hoeveel tijd kost de vrijwillige brandweer mij?
Afgezien van het uitrukken kost het je sowieso 2,5 uur per week aan oefening. De eerst twee jaar ben je bovendien één avond per week bezig met je opleiding.

14. Wordt er een vergoeding betaald?
Je ontvangt een vergoeding volgens CA-UWO rechtspositieregeling vrijwilligers bij de brandweerDe vergoeding die je ontvangt wordt als loon beschouwd en dus betaal je er belasting over.

15. Ben ik verzekerd?
Je bent verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen volgens het gestelde in de rechtspositieregeling van Brandweer Brabant Noord. De premie wordt door de regio betaald.

16. Moet ik ook dienst doen op de alarmcentrale?
Nee, de alarmcentrale wordt bediend door gespecialiseerde werknemers.

17. Moet ik eventuele aanrijdingen ook helpen?
Ja, dat is wel de bedoeling. De brandweer heeft vele taken, waaronder technische hulpverlening bij ongevallen zoals het helpen van slachtoffers uit autowrakken.

18. Welke opleidingen moet ik gaan volgen?
De opleiding tot Manschap A.

19. Kan ik nog meer opleidingen of cursussen volgen?
Dat kan, maar het is wel volledig afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften van het korps.

20. Wanneer volg ik deze cursussen?
Meestal worden deze cursussen en trainingen in de avonduren gegeven.

21. Ik welke rang word ik ingesteld?
Je wordt in de rang van aspirant-brandwacht geplaatst.

22. Wanneer word ik bevorderd?
Als je in het bezit bent van het diploma Manschap A en als je twee jaar goed gefunctioneerd hebt.

23. Kan ik nog hogerop komen?
Ja dat kan. Na het volgen van de verplichte opleidingen kun je, afhankelijk van de behoefte en na gebleken geschiktheid, ook de functie van bevelvoerder bereiken.

24. Ontvang ik beschermende kleding?
Vanuit de dienst wordt kleding voor de uitrukdienst beschikbaar gesteld.

25. Krijg ik ook een uniform?
Ja. Een uniform krijg je in bruikleen.

26. Tot welke leeftijd kan ik dienst doen als vrijwilliger?
Pas wanneer uit de medische keuring blijkt dat je medisch, fysiek of psychisch niet meer geschikt bent voor de brandweer, word je afgekeurd.